Wszelkie prawa do zawartości serwisu www.kingwilki.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania materiałów na niej zawartych pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych lub w inny sposób modyfikowana bez uprzedniej zgody.

Serwis www.kingwilki.pl nie odpowiada za zawartość informacji, do których odnośniki prowadzą przez stronę www.kingwilki.pl. Wprowadzenie takiego odnośnika na oficjalnej stronie internetowej King Wilków Morskich nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez www.kingwilki.pl za treść docelowej strony www.

Serwis www.kingwilki.pl nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń, banerów reklamowych i tekstów sponsorowanych, jak również za treść informacji własnych podmiotów z serwisem współpracujących.

Stosowane przez www.kingwilki.pl pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika, który może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Wszelkie zawarte w serwisie www.kingwilki.pl rozwiązania nawigacyjne, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje i materiały video stanowią przedmiot praw wyłącznych klubu King Wilki Morskie Szczecin lub podmiotów z klubem współpracujących.

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu serwisu www.kingwilki.pl mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego prawa polskiego..