Liczba biletów, jakie trafiły już do kibiców KING Wilków Morskich Szczecin, powoli zbliża się do 3.000! Co najmniej tylu sympatyków basketu powalczy w niedzielę 12 października o dwa tysiące złotych. To główna nagroda w konkursie organizowanym przez Polską Ligę Koszykówki oraz Milenium Zakłady Bukmacherskie.

Konkurs będzie przeprowadzany w przerwach meczów Tauron Basket Ligi. Uczestnikami będą mogły być osoby obecne na meczach w charakterze publiczności. Uczestniczyć w konkursie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie przedstawiciel organizatora, poprzez rzut piłką tenisową w stronę publiczności, wyłania 3 osoby z publiczności. Każda spośród 3 osób, która złapie piłkę, kwalifikuje się do drugiego etapu konkursu.

W drugim etapie odbywa się rzutu z drugiej połowy boiska do kosza znajdującego się na pierwszej połowie boiska. Każda z trzech osób, zakwalifikowanych do drugiego etapu, wykonuje 1 rzut do kosza. Rzut do kosza wykonywany jest w wydanej przez organizatora koszulce z logo Milenium Zakłady Bukmacherskie.

W przypadku gdy z 3 osób rzucających :
a) pierwsza osoba trafi do kosza, zostaje ona zwycięzcą konkursu,
b) druga osoba trafi do kosza, zostaje ona zwycięzcą konkursu,
c) trzecia osoba trafi do kosza, zostaje ona zwycięzcą konkursu,
d) żadna z osób nie trafi do kosza, konkurs jest zakończony bez wyłonienia zwycięzcy.

Zwycięzców konkursu może być więcej niż jedna osoba i wówczas nagroda główna dzielona jest proporcjonalnie między wszystkich zwycięzców.

Nagrodą główną jest kwota 2.000 złotych brutto. Od wygranej potrącony zostanie podatek dochodowy. W przypadku jednego zwycięzcy całą nagrodę otrzymuje jedna osoba, a w przypadku kilku zwycięzców w konkursie otrzymują oni proporcjonalnie część nagrody głównej czyli 1/2 lub 1/3 nagrody głównej.

Każdy uczestnik, który weźmie udział w obu etapach konkursu nabywa ponadto prawo do otrzymania dodatkowej nagrody rzeczowej. Nagrodą rzeczową jest koszulka t-shirt z logo sponsora, w której uczestnik dokonał rzutu.

Nagroda główna przekazana zostanie przelewem w terminie 14 dni po dostarczeniu przez organizatora Protokołu Przebiegu Konkursu oraz dostarczenia przez zwycięzców Kwestionariusza Zwycięzcy.

Uczestnicy konkursu biorąc w nim udział wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku oraz danych osobowych w środkach masowego przekazu oraz na stronach internetowych Organizatora oraz Milenium Zakłady Bukmacherskie.

tekst: Adam Wosik, foto: Krzysztof Cichomski.

Komentarze

0